W skład tej grupy budowli wchodzą: Templo de las Iglesias – piramida o wysokości prawie 25 m pochodząca z wczesnego okresu klasycznego, kompleks zespołu budynków pałacowo – rezydencjalnych oraz juego de pelota, gdzie można zobaczyć postacie jeńców pochodzące z okresu 600 – 900 r.n.e. oraz fundamenty zdobione wyobrażeniami ludzkich czaszek i inskrypcjami hieroglificznymi.

M E K S Y K

 

 

M E K S Y K

 

 

 

 

M E K S Y K

 

 

 

 

M E K S Y K

 

 

 

 

M E K S Y K

 

 

 

 

NAPISZ

nAPISZ DO MNIE

Lorem ipsum

podróże Peru Lima zwiedzanie
Cobá była prawdopodobnie jednym z największych ośrodków Majów. Miasto, które okres swojej świetności przeżywało w latach 800 – 1100 n.e., zajmowało powierzchnię 50 km2, a zamieszkane było przez 40 tys. osób. Znajduje się tu centrum gęstej sieci sacbes – brukowanych kamieniami alei ceremonialnych, z których najdłuższa ciągnie się 100 km za Cobá aż do centrum kulturalnego Yaxuná. Ocenia się, że w Cobá znajduje się ok. 6500 budowli, z których zbadano i odnowiono zaledwie kilka. Miasto w czasach prekolumbijskich nosiło prawdopodobnie nazwę Kinchil Cobá, nawiązującą do imienia majańskiego bóstwa solarnego i określenia związanego z wyrazami: cob (kob) – mętna i ha – woda, co można tłumaczyć jako „miejsce mętnej wody”, co związane było zapewne z jeziorami przy których zbudowano miasto. Cobá była bez wątpienia jednym z najważniejszych ośrodków na Jukatanie, porównywalnym pod względem rozmiarów i znaczenia do Chichén Itzá - jego odwiecznego rywala.
Najstarsze znaleziska w Cobá datowane są na lata 200 – 100 p.n.e Między 200 a 600 r.n.e Cobá kontrolowała już całą północną część stanu Quintana Roo oraz część Jukatanu. W tym czasie miasto utrzymywało kontakty z innymi wielkimi ośrodkami Majów, takimi jak Tikal czy Calakmul, zawiązując z nimi sojusze militarne poprzez zawieranie małżeństw. Interesujące jest również występowanie w tym miejscu elementów architektonicznych typowych dla Teotihuacán (platforma z Grupo Pinturas), co wskazywałoby na kontakty pomiędzy obydwoma ośrodkami. Po roku 600 n.e następiły zmiany w strukturach władzy, a kontakty z innymi ośrodkami urwały się. Ok. 1000 r. Cobá weszła w długi spór z Chichén Itzá, w którym ostatecznie triumfowało to ostatnie, co skutkowało utratą kontroli nad częścią dominium, m.in. nad ważnym ośrodkiem w Yaxuná. Po roku 1000 Cobá stopniowo traciła znaczenie polityczne, chociaż nadal zachowała znaczenie symboliczne i rytualne, co pozwoliło częściowo odzyskać mu miejsce w hierarchii pomiędzy 1200 a 1500 r., kiedy powstały kolejne, liczne budowle, wznoszone już w stylu Costa Oriental. Jednakże w wyniku dynamicznego rozwoju ekonomicznego innych ośrodków, Cobá pozostawała wówczas miastem o znaczeniu drugorzędnym.     
Ośrodek składa się z kilku grup architektonicznych, związanych nie tylko z chronologią, lecz również z pełnioną funkcją. Istniały tu zarówno strefy mieszkalne, jak Grupo Cobá, jak również sektory spełniające funkcje ceremonialne i pogrzebowe, jak Grupo Macanxoc.

Meksyk, Cobá

Cobá, półkolista budowla znana jako Xaibé (skrzyżowanie dróg), znajdująca się po drodze do Grupo Nohoch Mul
Grupo Cobá
Cobá – Grupo Cobá: Templo de las Iglesias
Grupo Macanxoc
Jest to grupa budowli składających się z niskich platform z małymi świątyniami lub ołtarzami. Przed niektórymi z nich stoją stele upamiętniające różne ważne wydarzenia związane z życiem i działalnością władców Cobá, spośród których, co ciekawe, część stanowiły kobiety (zniszczone stele z wizerunkami królowych przybyłych prawdopodobnie z Tikal).
Conjunto de las Pinturas (Zespół Malowideł)
Zespół budowli wzniesionych w późnym okresie postklasycznym, składający się z głównej świątyni z częściowo zachowanymi fragmentami pisma obrazkowego oraz fresków oraz kilku stel. Pod daszkiem z liści palmy znajduje się stela przedstawiająca postać kobiety stojącej nad dwoma osobami, z których jedna klęczy ze związanymi z tyłu rękami, a jeńcy przeznaczeni na ofiarę leżą pod stopami królowej.
Cobá, Grupo de las Pinturas – główna świątynia zespołu budowli wzniesionych w późnym okresie postklasycznym
Nohoch Mul (Wielki Kopiec lub Wielka Piramida)
Najwyższa (42 m.) z piramid Majów na Jukatanie, wybudowana w okresie klasycznym (200 – 600 n.e.) dla uczczenia pamięci świętej władzy władców Cobá. Ze względu na swoje znaczenie symboliczne, budowla była wiele razy przebudowywana, czego ostatnim wyrazem jest świątynia na jej górze, nawiązująca juz do stylu Costa Oriental (1200 – 1550 n.e).  Nad wejściem do mieszczącej się na szczycie świątyni wyrzeźbione są dwie podobizny Zstępującego Boga. Nieopodal znajduje się Estructura X, w której znajduje się stela nr 20 (podobizna władcy stojącego nad dwoma jeńcami). Na steli tej wypisana jest data 30 listopada 730 r. Niedaleko znajduje się niedawno odrestaurowana półkolista budowla znana jako xaibé (skrzyżowanie dróg) 
Cobá, Nohoch Mul - najwyższa z piramid Majów na Jukatanie (42 m. wysokości), wzniesiona w okresie klasycznym dla uczczenia władcy miasta